Estudi [Studio]

Els projectes, al nostre estudi, sempre són pensats i desenvolupats com a paisatge; com a proposta de modificació o creació de paisatges, de l’escala domèstica a l’escala territorial. Els projectes, entesos com a paisatge, es desenvolupen de manera similar siguin de l’escala que siguin. Seqüències, ritmes, juxtaposicions, moviments, velocitat… amb el buit com a element de relació: aquest és el conjunt d’eines que utilitzem a totes les escales de treball intentant crear paisatges rics i complexos.

Arquitectura, ciutat, territori: paisatges!

[The projects carried out at David Closes office are always developed as a landscape design; as a proposal for changing or creating new landscapes, from the domestic size to the territorial scale. The architectural projects, seen as a landscape, are carried out in a similar process whatever size they are. Sequences, rhythms, juxtaposition, movement, speed… with the void as a relationship: these are the set of tools used by David Closes on any working scale to create rich and complex landscapes.]

[Architecture, city, territory: landscapes!]

.